maszyna do lagowania
układarka
kater jednowarstwowy
Prasa
kater jednowarstwowy
kater jednowarstwowy
kater jednowarstwowy
kater jednowarstwowy
maszyny bullmer bullmer Polska części bullmer maszyny bullmer maszyny bullmer maszyny bullmer

Finansowanie

Finansowanie

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów firma CUT SERVICE nawiązała współpracę umożliwiającą różne formy finansowanie takie jak: leasing operacyjny, kapitałowy, pożyczka, czy dotacja unijna.

 

1. Leasing operacyjny, kapitałowy, pożyczka

Każdą maszynę mogą Państwo sfinansować razem z  PKO Leasing.

Leasing operacyjny, kapitałowy, pożyczka.

Finansowanie w PLN, EURO

Uproszczone procedury, atrakcyjny koszt całkowity, harmonogram równy, sezonowy.

Podstawowe parametry:

 • opłata wstępna od 10%
 • okres leasingu do 60 m-cy
 • szybka decyzja leasingowa
 • minimum formalności
 • okres prowadzenia działalności od 6 miesięcy

Wymagane dokumenty:

 • podstawowe dokumenty rejestrowe,  Regon, Nip
 • dowód osobisty
 • dokumenty finansowe

 

2. Dotacja unijna

Firma CUT SERVICE dokłada wszelkich starań, aby móc uzyskać dotację unijną.

Ze swojej strony zapewniamy komplet informacji potrzebnych do złożenia wniosków: oferta, opis funkcjonalności oraz danego procesu, layout maszyny.

Wnioski pisze dla nas:

.

W pakiecie usług firmy Euro Studio znajdą Państwo usługi doradcze w obszarze funduszy unijnych obejmują następujące elementy:

 •  analiza i weryfikacja planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych funduszy unijnych i możliwości pozyskania dotacji,
 •  wybór odpowiedniego do potrzeb organizacji programu, działania lub poddziałania,
 •  ocena możliwości uzyskania bezzwrotnego wsparcia oraz rekomendacje mające na celu zwiększenie szans uzyskania dotacji,
 •  opracowanie koncepcji i założeń do projektu,
 •  dobór odpowiedniej technologii lub skojarzenie z odpowiednią jednostką naukowo-badawczą,
 •  opracowanie wniosków o dofinansowanie,
 •  opracowanie kluczowej dokumentacji dodatkowej: studium wykonalności, biznes plan, 
 •  przygotowanie analiz finansowo ekonomicznych, 
 •  skompletowanie i nadzór nad pozostałymi obowiązkowymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie, 
 •  analiza kosztów i korzyści, 
 •  analizy rynkowe,
 •  nadzór i pomoc przy podpisaniu umowy o dofinansowanie, 
 •  doradztwo w zakresie działań promocyjnych projektów dofinansowanych z UE,
 •  zarządzenie projektem, w tym: prowadzenie postępowań przetargowych, sporządzanie wniosków o płatności zaliczkowe, pośrednie i końcową.

 

3.  Opinia o innowacyjności

Firma CUT SERVICE dostarcza maszyny zgodne z wymogami Unii Europejskiej, posiadające deklaracje zgodności WE.

Opinia o innowacyjności jest bardzo znaczącym elementem w procesie starania się o dotację. 

Dlatego na indywidualne życzenie klienta dysponujemy kontatem do uczelni wyższej, która weryfikuje innowacyjność naszych urządzeń pisząc opinię na temat poziomu innowacyjności danej maszyny. 

Co więcej, uczelnia jest otwarta na współpracę i tworzenie projektów nietypowych dla danej produkcji.

 

 

 

 

 

bullmer
  
 
 

ul. Tadeusza Regera 61

43-382 Bielsko-Biała

tel. (33) 8182661

info@cut-service.pl

 

Odwiedź nas w mediach społecznościowych:


Formularz kontaktowy


Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "Cut Service Mariusz Gibas" z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza 1, 43-382 Bielsko-Biała. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mapa dojazdu
Pozycjonowanie pozycjonowanie stron