• maszyna do lagowania
 • układarka
 • kater jednowarstwowy
maszyny bullmer bullmer Polska części bullmer maszyny bullmer

Finansowanie

Finansowanie

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów firma CUT SERVICE nawiązała współpracę umożliwiającą różne formy finansowanie takie jak: leasing operacyjny, kapitałowy, pożyczka, czy dotacja unijna.

 

1. Leasing operacyjny, kapitałowy, pożyczka

Każdą maszynę mogą Państwo sfinansować razem z  PKO Leasing.

Leasing operacyjny, kapitałowy, pożyczka.

Finansowanie w PLN, EURO

Uproszczone procedury, atrakcyjny koszt całkowity, harmonogram równy, sezonowy.

Podstawowe parametry:

 • opłata wstępna od 10%
 • okres leasingu do 60 m-cy
 • szybka decyzja leasingowa
 • minimum formalności
 • okres prowadzenia działalności od 6 miesięcy

Wymagane dokumenty:

 • podstawowe dokumenty rejestrowe,  Regon, Nip
 • dowód osobisty
 • dokumenty finansowe

 

2. Dotacja unijna

Firma CUT SERVICE dokłada wszelkich starań, aby móc uzyskać dotację unijną.

Ze swojej strony zapewniamy komplet informacji potrzebnych do złożenia wniosków: oferta, opis funkcjonalności oraz danego procesu, layout maszyny.

Wnioski pisze dla nas:

.

W pakiecie usług firmy Euro Studio znajdą Państwo usługi doradcze w obszarze funduszy unijnych obejmują następujące elementy:

 •  analiza i weryfikacja planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych funduszy unijnych i możliwości pozyskania dotacji,
 •  wybór odpowiedniego do potrzeb organizacji programu, działania lub poddziałania,
 •  ocena możliwości uzyskania bezzwrotnego wsparcia oraz rekomendacje mające na celu zwiększenie szans uzyskania dotacji,
 •  opracowanie koncepcji i założeń do projektu,
 •  dobór odpowiedniej technologii lub skojarzenie z odpowiednią jednostką naukowo-badawczą,
 •  opracowanie wniosków o dofinansowanie,
 •  opracowanie kluczowej dokumentacji dodatkowej: studium wykonalności, biznes plan, 
 •  przygotowanie analiz finansowo ekonomicznych, 
 •  skompletowanie i nadzór nad pozostałymi obowiązkowymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie, 
 •  analiza kosztów i korzyści, 
 •  analizy rynkowe,
 •  nadzór i pomoc przy podpisaniu umowy o dofinansowanie, 
 •  doradztwo w zakresie działań promocyjnych projektów dofinansowanych z UE,
 •  zarządzenie projektem, w tym: prowadzenie postępowań przetargowych, sporządzanie wniosków o płatności zaliczkowe, pośrednie i końcową.

 

3.  Opinia o innowacyjności

Firma CUT SERVICE dostarcza maszyny zgodne z wymogami Unii Europejskiej, posiadające deklaracje zgodności WE.

Opinia o innowacyjności jest bardzo znaczącym elementem w procesie starania się o dotację. 

Dlatego na indywidualne życzenie klienta dysponujemy kontatem do uczelni wyższej, która weryfikuje innowacyjność naszych urządzeń pisząc opinię na temat poziomu innowacyjności danej maszyny. 

Co więcej, uczelnia jest otwarta na współpracę i tworzenie projektów nietypowych dla danej produkcji.

 

 

 

 

ul. Tadeusza 1

bullmer


43-382 Bielsko-Biała

fax. (33) 8182661

tel. (33) 8182661

Formularz kontaktowy


Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "Cut Service Mariusz Gibas" z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza 1, 43-382 Bielsko-Biała. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mapa dojazdu
Pozycjonowanie pozycjonowanie stron